[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
คอนเฟอเรนย้อนหลัง  
 

คลิ๊กเรื่องที่จะรับชม 

 1การประชุมทางไกลการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้ (10 ม.ค.60)
2. การประชุมทางไกล "ชี้แจงการดำเนินงาน ระบบนักเรียนยากจนระยะที่ 2 (6 กพ.60) 
3. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอดLED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่

4. Obecmail
5.การยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 22 ก.พ.60 
6. 
Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยศาสตราจารย์ นภาพร จันทร์โอชา  (28 กพ.60)
7. การนำ Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติ 
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (28 กพ.60)
8. การบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐในบริบทเขตพื้นที่ โดย คุณทนง โชติสรยุทธ์ (28 กพ.60)
9. 
ประชุมชี้แจงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (21มี.ค.60)
10. การประชุมทางไกล "เรื่อง โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)" (25 พ.ค.60)
11. การประชุมทางไกล "ชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560"
12. การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (2 ก.ค.60)
13. 
การประชุมทางไกล การชี้แจงการสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม( DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก (5 ก.ค. 60)
14. 
การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (14 ก.ค. 60) 
15. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (29 ส.ค.60)
16. การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า120 คน (5ก.ย.60) 
 17. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ออกอากาศครั้งที่ 1/2560 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
18. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ออกอากาศครั้งที่ 2/2560 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 
19. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ออกอากาศครั้งที่ 3/2560 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
20. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ออกอากาศครั้งที่ 4/2560 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
21. การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)" วันท่ี่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-12.00น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สพฐ (DOC)
21. พุธเช้า ข่าว สพฐ. ออกอากาศครั้งที่ 5/2560 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560