[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
กลุ่มโรงเรียน  
 

  ระเบียบกลุ่มโรงเรียน

  ชื่อกลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนและที่ตั้งกลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน


1. กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่หามแห                    คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

2. กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร                         คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

3. กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง                   คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

4. กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า                          คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

5. กลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษณ์                     คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

6. กลุ่มโรงเรียนวชิรราษฎร์                         คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

7. กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร                        คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

8. กลุ่มโรงเรียนวังไทร
                              คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

9. กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม                           คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

10. กลุ่มโรงเรียนวังแขมวังยาง
                   คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

11. กลุ่มโรงเรียนคลองขลุง                       คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

12. กลุ่มโรงเรียนปางศิลา                         คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

13. กลุ่มโรงเรียนโพธิ์ทองพัฒนา                 คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

14. กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา               คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

15. กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล                   คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

16. กลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก               คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

17. กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา              คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

18. กลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี 
                    คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ

19. กลุ่มโรงเรียนระหานเทพนิมิต               คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน             คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ