[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
ภาพกิจกรรม สพป.กพ.2   
 

ภาพกิจกรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 นำโดย นายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนด่านขุนทด เป็นประธานคณะกรรมการ นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์   ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และนางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษา สพฐ. ได้มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ซึ่งมีนายสมศักดิ์  เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดทุกคน ให้การต้อนรับและรับการประเมินโดยพร้อมเพรียง และในการนี้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ด้วยระบบออนไลน์ และเวลา 13.00 น. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็น ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเจริญศรี สพป.กำแพงเพชร เขต 2


วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านเติมบุญ  อุ่นรัก ให้กับครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองลาน  ณ บ้านไพรสวรรค์ อำเภอปางศิลาทอง  

 

วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ท่านณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร (A.T.C. ผู้นำ) ระหว่างวันที่ 17 - 23 ก.ย. 60 โครงการ การพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี


พิธีเปิด "งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560" ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2560


การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 24 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 

วันที่ 9 กันยายน 2560 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร  รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560

 

วันที่ 9 กันยายน 2560 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย  รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560

 

วันที่ 9 กันยายน 2560 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร  รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560

 

วันที่ 9 กันยายน 2560 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร  รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต

 

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานรับการตรวจติดตามจาก นายชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.

 

วันที่ 6 กันยายน 2560 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร่วมเปิดโครงการซีซีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต ณ โรงเรียนบ้านคลองแขยง

 

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรม

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานมอบบ้าน ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านสี่ 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ติดตามการสร้างบ้านให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแปลงสี่  โรงเรียนบ้านปากคลองลานและแวะตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์


วันที่ 26 สิงหาคม 2560 นายชาลี รุจนยุทธ เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคฤหบดี


วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมบูรณาการหลักปรัชญาฯลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ให้ครูสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 190 คน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา

 

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 

วันที่ 16  สิงหาคม  2560 เวลา 08.30 น.นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร่วมประชุมโครงการมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 


วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน "งานวันอาชีพ สู่การมีงานทำ" (Career Day to have a job) กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม ณ โรงเรียนบ้านวังบัว


วันที่ 12  สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร


วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วนาลีรีสอร์ท อ.คลองลาน

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ติดตามการสร้างบ้านให้กับนักเรียนยากจนโรงเรียนบ้านแปลงสี่ และมอบเงิน จำนวน10,000 บาท สนับสนุนการก่อสร้างบ้าน โดยผอ.โรงเรียนบ้านแปลงสี่เป็นผู้รับมอบ

 

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมคฤหบดี

 

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) กลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา 


วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม PLC ของกลุ่มโรงเรียนสลกบาตร กลุ่มโรงเรียนขาณุวรลักษบุรี และกลุ่มโรงเรียนวชิรราษฎร์ ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกำแพงเพชร

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม PLC (Professional Learning Community) ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 60 เวลา 09.00 น.นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานเปิดการประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายฯ กลุ่มโรงเรียนสลกบาตร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 


วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี และนายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพวาดตัวละครในวรรณคดีไทยและการสัมนาทางวิชาการกฎหมายลิขสิทธิ์ และการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ  ณหอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยคม  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน

วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน ICT / DLTV / DLIT เพื่อการจัดการเรียนรู้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมด้วย นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณของ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิบูล

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา13.00น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนทรายทองวัฒนา ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย (บ้านหนองนกชุม)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี และนางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา


วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมใจปลูกต้นไม้ "ทำความดีเพื่อพ่อโดยปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ"


วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมด้วย นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ณ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ  อำเภอคลองลาน


วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณของ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิบูล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา13.30น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน โรงเรียนบ้านแปลงสี่และตรวจการเตรียมการต้อนรับองคมนตรี ณ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30น.นายสมวุฒิ ศรีอำไร ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ


วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำคณะบุคลากร ถวายเทียนจำพรรษ ณ วัดคลองน้ำเย็นเหนือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมทางไกล การชี้แจงการสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม( DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องเจริญศรี สพป.กำแพงเพชร เขต 2

 

นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน


วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือ อำเภอปางศิลาทอง ณ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง และอำเภอคลองลาน ณ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ (บ่าย)

 

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการชุมนุมเข้าค่ายลูกเสือ อำเภอบึงสามัคคี ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี และอำเภอขาณุวรลักษบุรี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู ๒๕๐๔)  (เช้า) 

 

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานเปิดงาน โครงการชุมนุมลูกเสือ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ "ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๑๐" ณ ค่ายย่อย อำเภอทรายทองวัฒนา  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ

 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธาน การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) การชี้แจงติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเจริญศรี

 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนคลองสวนหมาก  ณ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์ฯ  อ.คลองลาน โดยมี นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒  เข้าร่วมประชุมด้วย

 

วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๐ นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา "การแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐" ณ ห้องประชุมคฤหบดี

 

วันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๐ นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านวังชะโอน อ.บึงสามัคคี

 

วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ฯและผู้อำนวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒

 

วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประชุมสามัญพบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนโค้งไผ่วังหามแห ณ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน

 

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนบึงสามัคคี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านชายเคือง

 

วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐ นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม

 

วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐ นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบและมอบข้าวสารอาหารแห้ง


วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

 

วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ร่วมประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ สพป.นครสวรรค์ เขต ๒


วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนสลกบาตร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู ๒๕๐๔)


วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประชุมกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร (บ่าย)


วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ร่วมเป็นกรรมการประเมินการจัดตั้งส่วนราชการภายใน อบต.เทพนิมิตร (เช้า)

 

วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ตรวจราชการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ อำเภอคลองขลุง


วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ธวัช กงเติม  ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค ๑๗

 

วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC ณ ห้องประชุมแก่งเกาะใหญ่


วันที่ ๙ มิ.ย.๒๕๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เข้าร่วมประชุมกลุ่มโพธิ์ทองพัฒนา และตรวจราชการโรงเรียนสักงามประชาสรรค์


วันที่ ๘ มิ.ย.๖๐ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานร่วมส่งบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ ๗ มิ.ย.๖๐ นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เป็นประธานเกลี่ยพี่เลี้ยงเด็กพิการและนักการภารโรง

 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ได้พบปะหารือข้อราชการและมอบของที่ระลึกให้แก่ ท่านนายอำเภอปางศิลาทอง และท่านปลัดอาวุโส ณ ที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง 

 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (บ่าย) ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ตรวจราชการและเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านปากคลองลานและโรงเรียนบ้านแปลงสี่


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กพ.๒ ท่านรองฯ จุฑารัตน์ ตระกูลชัย พร้อมด้วย ศน.สุกัญญา และ ศน.เอนก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สพป.กพ.๒ พบเพื่อนครูและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร "กลุ่มปางศิลาทอง" ณ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง


วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐(บ่าย) ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ตรวจราชการโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ และโรงเรียนวัดแสงอุทัย


วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เช้า) ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ตรวจดูสถานการณ์น้ำท่วม โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา

 

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประชุมข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา และเป็นประธานประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูกลุ่มคลองน้ำไหล ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน

 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ตรวจราชการโรงเรียนบ้านท่าพุทราและโรงเรียนวัดคลองเจริญ


วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ตรวจความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่

 

ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

โครงการศึกษาดูงานรัฐพิธีถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒  ร่วมประชุมหารือเครือข่ายการศึกษาประรัฐ        ณ  โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จ.นครสวรรค์ (๑๕ มี.ค.๖๐) 


ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  NT  โรงเรียนในเขตอําเภอขาณุวรลักษบุรีและอำเภอปางศิลาทอง (๘ มี.ค.๖๐) 

การขยายผลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  ของแกนนำกลุ่ม 19 กลุ่มโรงเรียน สพป.กพ.2

 

ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒ ร่วมประชุมสัมมนา  ผอ.เขต. ทั่วประเทศ ณ  โรงแรม ปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกโรงเรียน ICU ณ จ.กรุงเทพมหานคร

(๒๒ ก.พ. ๖๐ )

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒ ร่วมรับฟังการแสดงเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (๒๐ ก.พ.๖๐)

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒ ตรวจราชการโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร (๑๗ ก.พ.๖๐) 

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคฤหบดี (๑๔–๑๕ ก.พ.๖๐ )

สพป.กำแพงเพชร 2 จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามโครงการออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ตามนโยบายรัฐบาล คสช. (๘ ก.พ.๖๐ )

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.เขต ร่วมเป็นกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีท่านดร.ปัญญา  แก้วกียูรเป็นประธาน (๗ ก.พ.๖๐)

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในเขตอำเภอคลองขลุง(๔ ก.พ.๖๐) 

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ ตรวจราชการโรงเรียนบ้านคลองแขยง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (๓ ก.พ.๖๐) 

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ ตรวจราชการและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านคลองมดแดงและโรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร (๑ ก.พ.๖๐) 

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (๒๙ ม.ค.๖๐)

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริและร่วมรับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ  จ.เชียงใหม่ (๒๖ – ๒๘ ม.ค.๖๐) 

ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (24 ม.ค.60)

นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน (23 ม.ค.60)


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา (23 ม.ค.60)


การแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน ตามโครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก วันที่ 18-19 ม.ค.60

นาย สมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  เอี่ยมดี รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 และพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17ม.ค.60) และ วันพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.60) ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  ร่วมพิธีถวายคำอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีที่สนามกีฬาชากังราวริมปิงกำแพงเพชร (16 ม.ค.60)

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม ( 17 ม.ค.2560)