[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
รายงานยุทธศาสตร์  
 

                    


 

คำชี้แจง   กรุณากรอกข้อมูลเฉพาะของโรงเรียนตนเองเท่านั้น ห้ามแก้ไข
                ตัด ลบของโรงเรียนอื่น หรือ ตัด ลบ แทรก   เซลล์โดยเด็ดขาด
                ยกเว้นการเพิ่มเติมชื่อโครงการของโรงเรียนท่าน ใน
Sheet
                โครงการตามมาตรฐาน 1-ในยุทธศาสตร์ที่ 3
  ตัวชี้วัดที่ 3   
                (การประกันคุณภาพภายใน)
ได้เท่านั้น       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัด10 (ภาษาอังกฤษ)

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 4 (เศรษฐกิจพอเพียง)

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3 (การประกันคุณภาพภายใน)

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 6 (O-NET)


       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 7 (STEM EDUCATION)