[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

แผนผังหน่วยงาน
เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธšเธธเธ„เธ„เธฅ
Click เพื่อดูประวัติ
นางณิชากร สุขพิธี
ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.จุไรรัตน์ จันทร์ปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.โสภาวดี สิงห์อิศรางค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
Click เพื่อดูประวัติ
นางเรณา สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานดำเนินการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกวิทยฐานะ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอภิญญา สามล
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.วันเพ็ญ นาคไพจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.พิชชาพร นันท์ตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวขนิษฐา นาคพันสังข์
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : อำนวยการ
3 : บริหารการเงินและสินทรัพย์
4 : นโยบายและแผน
5 : บริหารงานบุคคล
6 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 : นิเทศติดตามและประเมินผล
9 : ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา