[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 75860  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27
หัวข้อข่าว : รับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทะิผล

     โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 นำโดยนายประดิษฐ์ คนสูงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู รับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งมี ศน.สุธิดา จันทร์ทอง และ ผอ.เมธี นาคบัณฑิตย์ เป็นผู้มาประเมิน การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 100/2560 : การประชุมอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     วันที่ 16-17 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม นำคณะครูเข้าร่วมการประชุมอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมทองธารา ถ.เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดจัดประชุมอบรมฯ จำนวน 50 โรงเรียน จาก 50 เขต โดย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านบึงหล่ม เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมอบรมฯ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 99/2559 : งานเปิดโลกการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 14-17 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและคณะครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล จำนวน 20 รายการ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนของโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ รวม 5 รายการ (ภาพ/ข่าว ฝ่ายปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านสามแยกร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 14-17 กันยายน 2560 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก ได้มอบหมายให้คณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยกเข้าร่วมการแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับภาคเหนือ) ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนของโรงเรียนบ้านสามแยก ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 98/2560 : การอบรมเครือข่ายครูแกนนำ เพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่ “โรงเรียนปลอดบุหรี่-สุรา”

     วันที่ 13 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้คุณครูวิชิต อ่อนจันทร์ ครู คศ.3 เข้าร่วมการอบรมเครือข่ายครูแกนนำ เพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่ “โรงเรียนปลอดบุหรี่-สุรา” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคาร SAC มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการกำแพงเพชรเมืองสุขภาพดีปลอดบุหรี่ โดยเป้าหมายคือครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคบุหรี่-สุรา ของโรงเรียนขยายโอกาสฯ สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

     วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 ได้จัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฟังเทศน์คาถาพัน ณ วัดถนนงาม โดยมีนายอำนาจ นาควังไทร เป็นผู้พานักเรียนเข้าฟังธรรมในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 97/2560 : การติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา

     วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ซึ่ง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ได้คัดเลือกโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ให้คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประกอบด้วย รร.บ้านท่ามะเขือ (สถานศึกษาขนาดเล็ก) รร.บ้านบึงหล่ม (กลาง) และ รร.อนุบาลคลองลาน (ใหญ่) (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยก
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยกร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง

     เมือวันที่ 5 กันยายน 2560 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก และนักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณรอบโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสามแยก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านสามแยกร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก ได้มอบหมายให้คณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยกเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับกลุ่มโรงเรียน) ณ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนของโรงเรียนบ้านสามแยก ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่ม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 96/2560 : การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

     วันที่ 10 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้คุณครูนำนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 5 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการทำเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน และหลักสูตรการทำขนมโดนัทจิ๋ว ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 95/2560 : การประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต

     วันที่ 9 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมขวัญถุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริตในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27
หัวข้อข่าว : นักเรียนเข้ารับการอบรม

     วันอังคารที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนจัดนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 60 คน เข้ารับความรู้เรื่่องโรคเอดส์ โดยมีคณะวิทยากรจาก อาสาสมัครหมู่บ้านในตำบลคลองขลุง มาให้ความรู้ ณ อาคารฝึกอาชีพชุมชนหมู่บ้านถนนงาม ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27
หัวข้อข่าว : อบรมการประกันคุณภาพ

     วันอาทิตย์ที่ 3 และวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 นำโดยนายประดิษฐ์ คนสูงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูวิชาการ เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และการรับการประเมินภายนอกแนวใหม่ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 94/2560 : การประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานและระบบการประเมินแนวใหม่

     วันที่ 3-4 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานและระบบการประเมินแนวใหม่ ณ ห้องประชุมห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร (สาขาคลองขลุง) ซึ่ง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 93/2560 : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน

     วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและคณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับกลุ่มโรงเรียน) ณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนของโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/325 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทร. 0-5578-1420 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1