[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 นำโดยนายประดิษฐ์ คนสูงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู รับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 16-17 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม นำคณะครูเข้าร่วมการประชุมอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 14-17 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและคณะครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสามแยก

วันที่ 14-17 กันยายน 2560 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก ได้มอบหมายให้คณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำนักเรียนโรงเรียนบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้คุณครูวิชิต อ่อนจันทร์ ครู คศ.3 เข้าร่วมการอบรมเครือข่ายครูแกนน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 ได้จัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฟังเทศน์คาถาพัน ณ วัดถนนงาม โดยมีนายอำนาจ นาควั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสามแยก

เมือวันที่ 5 กันยายน 2560 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก และนักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณรอบโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสามแยก

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก ได้มอบหมายให้คณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำนักเรียนโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 10 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้คุณครูนำนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 5 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพหลักส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 9 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนจัดนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 60 คน เข้ารับความรู้เรื่่องโรคเอดส์ โดยมีคณะวิทยากรจาก อาสาสมัครหมู่บ้านในตำบลคลองขลุง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

วันอาทิตย์ที่ 3 และวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 นำโดยนายประดิษฐ์ คนสูงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูวิชาการ เข้าร่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 3-4 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและคณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำนักเรียนของโร......
อ่านข่าวต่อ....