[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสามแยก

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยกได้ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสามแยก

เมื่อวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านสามแยกได้จัดกิจกรรมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การเล่นดนตรี (วงดุริยางค์) โดยมีคุณผจงจิตร นิยม เป็นวิทยากรให้ความร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านวังชะโอน

โรงเรียนบ้านวังชะโอน นำโดยนายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ปรับปรุงสถานที่ในโรงเรียน วันที่ 13-15ตค.60 ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านวังชะโอน

โรงเรียนบ้านวังชะโอน นำโดยนายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมกันปรับปรุงสถานที่ในโรงเรียนบ้านวังชะโอน ในวันที่ 13-15ตุลาคม 60 โดยการนำขอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสามแยก

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยก ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกิจกรรมเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านส่องตาแล

โรงเรียนบ้านส่องตาแลได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร่วมกิจกรรมทำบุญ ณ วัดส่องตาแล เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และเรียนรู้ในศาสนพิธีทางศาส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านส่องตาแล

โรงเรียนบ้านส่องตาแลได้จัดการอบรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ( โรงเรียนสุจริต ) ให้ก้บนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รายละเอียดภาพ ติดตามได้ที่ www songta......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านส่องตาแล

โรงเรียนบ้านส่องตาแลได้จัดกิจกรรมการกวนกระยาสารท โดยโดยนำชุมชนในเขตพื้นที่บริการให้ความรู้ในวิธีการทำกระยาสารท ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร และคุณค่าทาง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกิจกรรมเทโวโรหณะที่วัดถนนงามเวลา 10.00 น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 ได้ดำเนินการจัดการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดวันสอบภาคความรู้ตั้งแต่วัน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ. 2560 นางอังคณา จาดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีได้มอบหมายให้นางบุญมา ทับเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นางอังคณา จาดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีได้คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี ได้ต้อนรับคณะศึกษาธิกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านวังชะโอน

โรงเรียนบ้านวังชะโอน นำโดย นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดรำลึก 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลคลองขลุง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6โรงเรียนบ้านถ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านสามแยก

วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านสามแยกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มสตรี และแกนนำศิษย์เก่า เตรียมงานผ้าป่า นำโดยนายทองสุข พิตนอ......
อ่านข่าวต่อ....