[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ขอส่งเอกสารครุภัณฑ์ปี 2561
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2561
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณปี 2561
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) 


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2560 

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
25 / เม.ย. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และประกวดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปี 2560
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 3 ครั้ง.
20 / เม.ย. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ() ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการนี้
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 / มี.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ มีความประสงค์ฺจะประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๑. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน รูปแบบ CC๑    
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ จะดำเนินการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๙ โรงเรียน จำนวน ๓  รูปแบบ ดังนี้
๑.
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>