[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  

  ประเภท : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้เขียน : การเงิน
เข้าชม : 161
พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ1 ] [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ2 ] [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ3 ]
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ มีความประสงค์ฺจะประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๑. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน รูปแบบ CC๑    จำนวน  ๔  ชุด
๒. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน รูปแบบ CC๒    จำนวน  ๒๔  ชุด
๓. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รูปแบบ CL๑๐  จำนวน  ๑  ชุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 / พ.ย. / 2560
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 / พ.ย. / 2560
      รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2561 3 / พ.ย. / 2560
      บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 3 / พ.ย. / 2560
      เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 3 / พ.ย. / 2560