[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
รร.คุณธรรม  
 ศึกษาดูงาน

 

  1. ชุมขนบ้านแก่งเสือเต้น 21 ก.ค. 60
  •   ไฟล์เอกสาร         
             - แผ่นพับเข็มทิศ
             - แนะนำโรงเรียน 
             - การพัฒนารร.คุณธรรม (ครูวิ)
             - เกียรติบัตรคณะดูงาน
  •   ไฟล์วีดีทัศน์
             - การนำเสนอผลงาน อัมพวา
             - เข็มทิศ...พิชิตคุณภาพ
             - ซีรีย์ชุด ' ร้อยเรื่องเมืองไทย ' ตอน ' การบริหารจัดการน้ำ 2 (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) 
             - ดอกไม้บาน รร.แห่งการเปลี่ยนแปลง
             - แนะนำ รร.กองทุนฯ
             - การใช้ไม้ถือผบ.ลูกเสือ
             - ชนะเลิศเดินระเบียบแถว
             - เปิด-ปิดประชุมกองสามัญ
  •   ไฟล์เสียงดนตรี

             - พระราชนิพนธ์
             - เพลงถวายความอาลัยในหลวง
             - เพลงโรงเรียนคุณธรรม
             - เพลงลูกเสือ
             - เพลงวันครู
             - เด็กดี 10 ประการ
             - เพลง3คุณธรรม
             - แสงสว่างสมาธิ