[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamol
 


 
   
ป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   


  

ชื่อ : KPP 2
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
กลุ่ม : ฝ่ายบริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2
กลุ่ม : ฝ่ายบริหาร
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕-๗๘๑๘๙๒

ชื่อ : นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2
กลุ่ม : ฝ่ายบริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕-๗๘๑๘๙๒

ชื่อ : น.ส.จุฑารัตน์ ตระกูลชัย
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
กลุ่ม : ฝ่ายบริหาร
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕-๗๘๑๘๙๒

ชื่อ : นายเดช ปราสาททอง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่ม : อำนวยการ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕-๗๘๑๘๙๒

ชื่อ : นายธรากร กล้ากสิการ
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่ม : อำนวยการ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕-๗๘๑๘๙๒

ชื่อ : นายสุวัฒน์ บุญพงษ์
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มอำนวยการ
กลุ่ม : อำนวยการ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธัญลักษณ์ น้อมนิล
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : อำนวยการ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.ปราณี ไชยผุย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบิติการ
กลุ่ม : อำนวยการ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕-๗๘๑๘๙๒

ชื่อ : นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : บริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕-๗๘๑๘๙๒
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : อำนวยการ
3 : บริหารการเงินและสินทรัพย์
4 : นโยบายและแผน
5 : บริหารงานบุคคล
6 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 : นิเทศติดตามและประเมินผล
9 : ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
10 : ลูกจ้างประจำ
11 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา