อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ห้องประชุมปลอดภัย (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.30 )
อบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา โดย นางวันเนาว์ พูลเขตรกรม

เข้าชม : 29  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560