โรงเรียน บ้านใหม่หนองยาง
   
โรงเรียน วัดหนองเหมือด
   
โรงเรียน ประชารักษ์ศึกษา
   
โรงเรียน บ้านท่าพุทรา
   
โรงเรียน บ้านวังบัว
   
โรงเรียน บ้านวังหันน้ำดึง
   
โรงเรียน อนุบาลวังไทร
   
โรงเรียน บ้านวังน้ำ
โรงเรียน วัดพิกุลทอง
   
โรงเรียน บ้านโชคชัยพัฒนา
   
โรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน
   
โรงเรียน บ้านคลองแขยงวิทยา
   
โรงเรียน บ้านทุ่งทอง
   
โรงเรียน บ้านโพธิ์เอน
   
โรงเรียน บ้านดงเย็น
   
โรงเรียน บ้านชายเคือง
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศึกษานิเทศก์ปัญญา ภาษาทอง
E-mail : snpankpp2@gmail.com